UniTrane™ Harmony

Fläktkonvektorer

Huvudfunktioner

 • Skåpsfläktkonvektor eller dold fläktkonvektor för lod- eller vågrät montering
 • Växelströmsfläktmotor med flera hastigheter eller modulerande EC-fläktmotor som monteras på fabrik enligt kundens önskemål
 • Endast kylning med två rör, kylning och uppvärmning med två rör eller modeller med fyra rör
 • Fastighetsstyrningskontroller har monterats och konfigurerats med vattenventiler
 • Fabriksmonterade fotstöd för golvtillämpningar
 • Robust och fjädrande luftspridningsspjäll
 • Rengörbart EU3-filter
 • Certifierad Eurovent-prestanda

Kundfördelar

 • Tyst drift: hög akustisk komfort
 • Låg ägandekostnad: låg energiförbrukning
 • Skåp i snygg design som är lätt att installera
 • Optimal filtrering, hög verkningsgrad och reducerat tryckfall: I elektrostatiska CleanEffects™-filter fastnar även de finaste mikrometriska partiklar utan att det påverkar aggregatets prestanda

Sortimentbeskrivning

 • FCAS: Skåpsmodell, vågrät montering, med främre returluftsspjäll och växelströmsfläktmotor
 • FCAE: Skåpsmodell, vågrät montering, med främre returluftsspjäll och EC-fläktmotor
 • FKAS: Dold modell, lod- eller vågrät montering med växelströmsfläktmotor
 • FKAE: Dold modell, lod- eller vågrät montering med EC-fläktmotor
 • FVAS: Skåpsmodell, vågrät montering med växelströmsfläktmotor
 • FVAE: Skåpsmodell, vågrät montering med EC-fläktmotor

Alternativ

 • Fabriksmonterade fotstöd för FVAS-/FVAE-modeller
 • Fabriksmonterat returluftsspjäll för FVAS-/FVAE-modeller
 • Fabriksmonterade två- och trevägsvattenventiler med termiska eller modulerande ställdon
 • Termostatgränssnitt för montering på vägg eller aggregat
 • Stort urval av kapaciteter för elektriska värmeelement per aggregatsstorlek
 • Högt externt statiskt tryck tillgängligt
 • Vatten- och reglageåtkomst på höger/vänster sida
 • Epoxibelagda aluminiumflänsar
 • Friskluftsintagsanslutning

Tillbehör

 • Justeringsventiler
 • Enhetsfotstöd
 • Bakpanel för installation mot glas
 • Elektriskt värmeelement
 • Extra kondensorpump
 • Friskluftsintag med spjälor
 • Intags-/utsläppsgaller för dolda installationer

Kontroller

 • Stort utbud av väggtermostater för alla tillämpningar med fristående aggregat
 • Trådlös fjärrkontroll
 • Anslutning av enskilda enheter eller grupper av enheter via seriell länk
 • Mångsidig gruppstyrning, kompatibel med Modbus-kommunikationsprotokoll

Sök efter mer produktmaterial: Litweb