RTMA-enheter med flera rör

344–661 kW

 

 

 

 

 

 

 

Huvudfunktioner

 • Halvhermetiska skruvkompressorer
 • ECO-PROFILE-axialfläktar, statiskt och dynamiskt balanserade
 • På vattensidan har förångaren direktexpansion av mantel- och rörtyp med vattenanslutningar (komplett med differentialtryckvakt och elektriskt värmeelement)
 • Värmeåtervinningsvärmeväxlare med direktexpansion av mantel- och rörtyp med vattenanslutningar
 • Högeffektiva kondensorbatteriflänsar med sömlösa kopparrör och aluminiumflänsar
 • Olika inbyggda hydraulsatser finns tillgängliga med kretspumpar för kylning och uppvärmning 150/250/450 kPa
 • Elektronisk expansionsventil
 • Dubbel börvärdestemperatur
 • Styrenhet för kondensor- och förångartryck med variabel fläkthastighetsmodulering för yttertemperaturer upp till –15 °C
 • Intelligent mikroprocessorbaserad styrenhet
 • RS485-kretskort för Modbus
 • Underrede i förzinkat stål och paneler i pulverlackerad förzinkad plåt för utomhusinstallation

Kundfördelar

 • Optimal komfort – enkelt system med samtidig uppvärmning eller kylning
 • Lägre driftskostnader ger ett bättre ekonomiskt slutresultat
 • Flexibel nog att passa både i nya byggnader och vid renoveringar
 • Ett säkert vattenbaserat system
 • Mindre miljöpåverkan
 • Garanterad prestanda
 • Service och support dygnet runt

Fabriksmonterade tillval

 • Beredskapspump för luftkonditioneringskrets + beredskapspump för uppvärmningskrets, 150/250/450 kPa
 • Högtemperaturmodul för varmvatten upp till 65 °C
 • Automatiska kretsbrytare
 • Mjukstart
 • Numrerade ledningar
 • Gasmätare
 • Manöverpanel för elektriskt värmeelement med termostat
 • Skyddsrelä för fasfel
 • EC-fläktmotorer
 • EC-fläktar för högt statiskt tryck (100 Pa)
 • Skyddsgaller för kondensorbatteri
 • Epoxibelagda flänsar på kondensorbatterierna
 • Kondensorbatterier i koppar/koppar
 • Kondensorbatterier i förtennad koppar/koppar
 • BLYGOLD-behandlade slingor
 • Lackerade kondensorbatterier

Tillbehör

 • Kretskort med BACnet-, TCP/IP- eller MS/TP-protokoll
 • Skärm med fjärrstyrning
 • Flödesbrytare
 • Automatisk vattenpåfyllning
 • Gängad sil
 • Vattenmätare
 • Vibrationsdämpande gummifästen eller fjädring
 • Två helt fristående kretsar styrs av två styrenheter, där var och en hanterar en enskild krets. De två styrenheterna kommunicerar med varandra via ModBus™.
 • Möjlighet att sammankoppla med de vanligaste fastighetsautomatiseringssystemen via ModBus™, BACnet™ eller LonTalk™
 • Tryckkontroll för kondensor/förångare med variabel fläkthastighetsmodulering som tillåter låga omgivningstemperaturer på ned till –20 °C (scroll) och –15 °C (skruv)
 • Skydd för fasfel på kompressorer och fläktar
 • Kompressor som startar med på- och avslagningsreglering
 • Kompressorrotation med FIFO-logik