CMAM-enheter med flera rör

45–780 kW

 

 

 

 

 

 

 

Huvudfunktioner

 • Scrollkompressor som drivs med reglerbar hastighet
 • Intelligent styrenhet med toppmodern programvara som utvecklats särskilt för enheter med flera rör
 • Två köldmediekretsar och elektroniska expansionsventiler
 • V-formad slinga ger bättre luftflöde och enkel åtkomst
 • Självreglerande avfrostningssystem som endast aktiveras vid isbildning av enhetlig tjocklek på kondensorbatteriernas flänsar, vilket minskar antalet avfrostningscykler med 70 %
 • Lödd plattvärmeväxlare i rostfritt stål (AISI 316) och värmeåtervinningsvärmeväxlare, externt isolerad med tryckskillnadsbrytare. Förångaren innefattar frostskydd med elektriskt värmeelement
 • Styrenhet för kondensor- och förångartryck med variabel fläkthastighetsmodulering för yttertemperaturer upp till –12 °C
 • RS485-kretskort för Modbus
 • Fyra olika effektivitetsnivåer:
  • SE: 50–525 kW
  • HE: 50–880 kW
  • HSE: 75–260 kW
  • XE: 50–880 kW

Kundfördelar

 • Innovativ och mångsidig lösning
 • Hög verkningsgrad och låg ägandekostnad
 • Optimerad komfort – enkelt och säkert
 • En hållbar lösning för många tillämpningar som samtidigt ger uppvärmning och kylning.

Fabriksmonterade tillval

 • Modell med låg bullernivå eller mycket låg bullernivå
 • Kretskort med BacNet-protokoll MS/TP eller TCP/IP
 • Gateway Modbus LonTalk™
 • Mjuk startmotor (endast för på/av-kompressorer)
 • Automatiska kretsbrytare
 • Manöverpanel för elektriskt värmeelement med termostat
 • EC-fläktar
 • EC-fläktar för externt statiskt tryck upp till 100 Pa
 • Skyddsgaller
 • Olika typer av batteribeläggning tillgängligt
 • Kondensorstyrenhet med variabel fläkthastighetsmodulering
 • Innovativ programvara
 • Två helt oberoende kretsar med två styrkort som kommunicerar via Modbus, där vart och ett styr en enskild krets.
 • Andra styrkort kan fungera oberoende och tillförsäkra fortsatt drift med upp till 50 % av den maximala kapaciteten.
 • Möjlighet att sammankoppla med större fastighetsautomatiseringssystem via ModBus™, BACnet™ eller LonTalk™.
 • Integrerat dynamiskt börvärde som reglerar den utgående varmvattentemperaturen som en funktion av utomhuslufttemperaturen. Justering av börvärde i enlighet med en klimatkurva säkerställer hög komfortnivå samt optimal energieffektivitet.
 • Elektroniska expansionsventiler är standard vid optimering av aggregatets prestanda.

Sök efter mer produktmaterial: Litweb