Αδιαβατική ψύξη

Τα συστήματα ψύξης που λειτουργούν εκτός των παραμέτρων σχεδιασμού συνήθως ενέχουν αυξημένο κίνδυνο βλαβών, υψηλότερο ενεργειακό κόστος και μειωμένη λειτουργική αποδοτικότητα. Η Αδιαβατική ψύξη της Trane μειώνει τη θερμοκρασία του αέρα που εισάγεται στο στοιχείο. Μια απλή μείωση της θερμοκρασίας κατά 10°C επιφέρει μια μέση μείωση στην κατανάλωση ενέργειας της τάξης του 13%, παρέχοντας άμεση εξοικονόμηση κόστους και περιβαλλοντικά οφέλη.

Χαρακτηριστικά

  • Η έννοια της αδιαβατικής ψύξης της Trane βασίζεται στις φυσικές θερμοδυναμικές ιδιότητες του νερού
  • Το νερό ψεκάζεται κατά διαστήματα σε μεγάλα μη μεταλλικά πλέγματα, τοποθετημένα μπροστά από τα στοιχεία μείωσης θερμότητας των ψυκτικών συγκροτημάτων, τους απομακρυσμένους συμπυκνωτές, τις μονάδες οροφής, κ.λπ.
  • Το εξατμιζόμενο νερό δημιουργεί το φαινόμενο της ψύξης, μειώνοντας τη θερμοκρασία του αέρα, πριν αυτός καταλήξει στο στοιχείο συμπυκνωτή

Πλεονεκτήματα

  • Έχει σχεδιαστεί για ευελιξία, απλή εγκατάσταση και οικονομική λειτουργία.
  • Μείωση ισχύος εισόδου του συστήματος
  • Αδιάλειπτη παροχή της ικανότητας που προβλέπεται από το σχεδιασμό
  • Επέκταση του φάσματος λειτουργίας του μηχανήματος πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές του
  • Επιτρέπει μετατροπή σε ψυκτικό μέσο R404

Αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα: Litweb

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας