Ενοικίαση για τη Φαρμακοβιομηχανία

Αυστηρός έλεγχος θερμοκρασίας και υγρασίας

Στη φαρμακοβιομηχανία, ο έλεγχος των διαδικασιών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την ποιότητα και τη συνοχή των φαρμακευτικών σκευασμάτων, τη δοκιμή τους και το τελικό προϊόν. Απαιτούνται ειδικά πρότυπα για να διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα των προϊόντων. Ένας τρόπος για τη διασφάλιση του ακριβούς ελέγχου ποιότητας είναι μέσω ακριβούς διαχείρισης της θερμοκρασίας και της υγρασίας σε κάθε βήμα της παραγωγής, από την ψύξη των αλοιφών πριν από το τύλιγμα και τη συσκευασία μέχρι το νερό που θα χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία υγρής κοκκοποίησης για το σχηματισμό των δισκίων.

Φαρμακευτικά προϊόντα όπως εμβόλια, διαγνωστικά εργαλεία, αποστειρωμένα δοχεία και φάρμακα πρέπει να αποθηκεύονται σε προκαθορισμένα επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας για να διατηρούν τις ιδιότητές τους και να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς. Ως εκ τούτου, τυχόν βλάβη ή ακαταλληλότητα του συστήματος HVAC απλώς δεν γίνεται αποδεκτή, καθώς θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα του προϊόντος.

Εξειδίκευση ενοικιάσεων Trane για τη φαρμακοβιομηχανία

Όταν συμβαίνουν προγραμματισμένες διακοπές, έκτακτα περιστατικά και μέγιστη παραγωγή, οι Υπηρεσίες ενοικίασης της Trane διαθέτουν την εξειδίκευση και τον εξοπλισμό για να μετριάζουν σημαντικά τον κίνδυνο για την παραγωγική διαδικασία:

  • Η Trane παρέχει αξιόπιστες και οικονομικά αποδοτικές λύσεις ενοικίασης για μονάδες της φαρμακοβιομηχανίας με διάφορα επίπεδα πολυπλοκότητας σχεδιασμού, για να σας βοηθά να διατηρείτε την ικανότητα HVAC που χρειάζεστε.
  • Οι τεχνικοί της Trane συνεργάζονται με την ομάδα λειτουργίας της επιχείρησής σας για να κάνουν μια διεξοδική εκτίμηση των απαιτήσεών σας.
  • Η παράδοση και των μονάδων ενοικίασης έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ενσωματώνονται ομαλά στις λειτουργίες σας.

Αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα: Litweb

Καλέστε για μονάδα ενοικίασης τώρα

0030210 811 2236

 

Φόρμα γρήγορης προσφοράς