Ενοικίαση για Κέντρα δεδομένων

Διαχείριση θερμότητας στα κέντρα δεδομένων

Μια αξιόπιστη στρατηγική διαχείρισης ψύξης είναι απαραίτητη για να ικανοποιεί τις απρόβλεπτες ανάγκες των ταχέως αναπτυσσόμενων κέντρων δεδομένων. Η πυκνότητα του εξυπηρετητή σε υπάρχοντα και νέα κέντρα δεδομένων αυξάνεται για να ικανοποιεί τις όλο και πιο αυξημένες απαιτήσεις. Η ανεπαρκής ικανότητα ψύξης μπορεί να προκαλέσει δαπανηρές διακοπές και να επιδράσει αρνητικά στην ποιότητα και την παραγωγικότητα.

Οι ιδιοκτήτες και οι χειριστές των κέντρων δεδομένων χρειάζονται σχεδιασμό αντιμετώπισης απρόοπτων καταστάσεων για να εξασφαλίζουν την αδιάκοπη λειτουργία. Μια γρήγορη και αξιόπιστη προσωρινή λύση ψύξης είναι η σωστή επιλογή. Μπορείτε να μετριάσετε τον κίνδυνο στα έκτακτα περιστατικά και τις προγραμματισμένες διακοπές λειτουργίας με τις Υπηρεσίες ενοικίασης της Trane.

Πλήρεις και προσαρμοσμένες λύσεις ενοικίασης ψύξης

Κάθε κέντρο δεδομένων είναι μοναδικό, το ίδιο και οι ανάγκες του για ψύξη. Η πλήρης προσέγγισή μας για προσωρινή ψύξη περιλαμβάνει την επιλογή, την εγκατάσταση, τη θέση σε λειτουργία και τη λειτουργία του σωστού εξοπλισμού για να σας βοηθά να αντιλαμβάνεστε τις επιχειρηματικές σας ανάγκες και τους λειτουργικούς σας στόχους.

  • Προσαρμογή στις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις
  • Ελαχιστοποίηση της αναστάτωσης σε περίπτωση βλάβης
  • Έλεγχος του κόστους ιδιοκτησίας και λειτουργίας.

Ο εξοπλισμός της Trane επιλέγεται προσεκτικά ώστε να υποστηρίζει τις μεμονωμένες απαιτήσεις σας. Η παράδοση και η εγκατάσταση των μονάδων ενοικίασης έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ενσωματώνονται ομαλά στις λειτουργίες σας

Αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα: Litweb

Καλέστε για μονάδα ενοικίασης τώρα

0030210 811 2236

 

Φόρμα γρήγορης προσφοράς