Ψυκτικό συγκρότημα Sintesis™ eXcellent GVAF

500-1600 kW

Κύρια χαρακτηριστικά

 • Άριστες αποδόσεις (σε EER και ESEER)
 • 2 επίπεδα απόδοσης: X και XP
 • 3 ακουστικά πακέτα: Χαμηλού θορύβου (LN), Νυκτερινής μείωσης στάθμης θορύβου (NNSB), Εξαιρετικά χαμηλής στάθμης θορύβου (XLN)
 • 2 εναλλακτικές ψυκτικού μέσου R134a και R1234ze χαμηλού GWP
 • Φυγοκεντρικοί συμπιεστές υψηλής ταχύτητας
 • Λειτουργία 100% χωρίς λάδι
 • Τυπικοί ανεμιστήρες συμπυκνωτή ηλεκτρονικής μεταγωγής
 • 2 τυπικά κυκλώματα ψυκτικού μέσου
 • Standard κύκλωμα οικονομητήρα
 • Μικροκαναλικά στοιχεία συμπυκνωτή
 • Εξατμιστής της Trane τύπου flooded CHIL™ (Συμπαγής - Υψηλής απόδοσης - Ολοκληρωμένη σχεδίαση - Χαμηλής πλήρωσης), κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

 

Προαιρετικός εξοπλισμός

 • Ενσωματωμένη αντλία νερού
 • Στοιχείο συμπυκνωτή με επίστρωση καταφόρεσης
 • OptiPlant: σύστημα αλληλουχίας μονάδων
 • Ελεύθερη ψύξη
 • Μετρητής ενέργειας

Παρελκόμενα

 • Διακόπτης ροής
 • Ελαστομερή απομονωτικά πέλματα

Όργανα ελέγχου

 • Απόλυτος έλεγχος: Trane Tracer™ UC800 με οθόνη TD7
  • Ευανάγνωστη, έγχρωμη οθόνη αφής 7 ιντσών
  • Κορυφαίοι αλγόριθμοι λειτουργίας
  • Σχεδίαση ανοιχτού πρωτοκόλλου
  • Adaptive Control™
 • Διασύνδεση SmartCom: Δυνατότητες επικοινωνίας BACnet™, LonTalk™, Modbus

Αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας