Thể dục thể thao

Hoạt động thể thao để cải thiện thể chất luôn được Trane Vietnam khuyến khích.

Hội Thảo

Hằng năm, Trane Vietnam thường tổ chức các hội thảo theo từng chủ đề HVAC
Đào tạo thường niên

Công tác đào tạo

Trane tạo điều kiện cho nhân viên được trao dồi nghiệp vụ chuyên môn lẫn các kỹ năng cần thiết, thông qua các khóa đào tạo ngắn hạn, dài hạn, nội bộ cũng như bên ngoài.